Oferuję kompleksowe usługi wsparcia dla architektów, inżynierów i innych osób związanych z branżą nieruchomości oraz obsługą procesu inwestycyjno-budowlanego, przede wszystkim w sytuacjach:

 • kryzysu (w szczególności: konfliktu w zespole, poważnych, niespodziewanych co do charakteru lub skali problemów na projekcie wiążących się z ryzykiem jego niepowodzenia, utraty lub zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych),
 • zmiany (np. konieczności szybkiego dostosowania polityk i struktur firmy do zwiększonej ilości zleceń, zmiany profilu działalności, nowych wyzwań stojących przed zarządem lub poszczególnymi członkami zespołu).

Moje wsparcie obejmuje:

 • eksperckie doradztwo prawne z zakresu:
  • prawa procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym – postępowań administracyjnych, zamówień publicznych, prawa nieruchomości, warunków technicznych, obsługi komunikacyjnej, dostaw mediów, ochrony środowiska czy ochrony zabytków;
  • praw autorskich, w tym – do utworów architektonicznych i dokumentacji technicznej;
  • umów o prace projektowe i robót budowlanych;
  • umów z podwykonawcami i umów wewnętrznych (umów o pracę, o dzieło, zleceń, o świadczenie usług, umów spółek, porozumień wspólników).
 • rekomendowanie strategii działań w sytuacjach kryzysu na projekcie lub na budowie (w tym – sposobu komunikacji z zamawiającym, podwykonawcami, członkami zespołu; w kontekście ryzyk związanych z zakupem potencjalnej nieruchomości itp.);
 • rewizję lub pomoc w wypracowaniu procedur ofertowych i wzorca ofert firmowych;
 • udział w negocjacjach umów, np. o prace projektowe;
 • wypracowywanie z osobami zarządzającym firmą „skrojonych na miarę” rozwiązań z zakresu budowania jej misji, określania jej celów, form, trybów i procedur działania, a także zarządzania zespołem.
 • przeszkalanie członków zarządów, managerów, członków zespołów i pracowników administracji biurowej, by sami sobie radzili lepiej w rzeczywistości prawnej i w ten sposób minimalizowali koszty i ryzyka ponoszone przez firmę;
 • udział w łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów w zespole, z zamawiającym, wykonawcą robót;
 • udział w wypracowaniu rozwiązań usprawniających przepływ i dostęp do informacji oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie.